Johan Visser

Een dominee in Antwerpen die probeert door te denken over wat hij ziet, leest, hoort en ervaart.

Ergens onder het gewone leven dat we dagelijks leven, schuilt een geheim van duister en licht, van leven en dood, mens en God. Meestal leef ik te vluchtig en snel om stil te staan en onder de oppervlakte te zien. Maar toch wil ik het oefenen: stilstaan en doordenken, genieten en vragen, op zoek naar het leven en God. Deze blog is een oefenplek om door te denken op ontmoetingen met mensen, ervaringen onderweg of in de kerk, gebeurtenissen in de wereld en ook verhalen en boeken die ik lees.

Na enkele jaren schrijven — soms met tussenpauzes — merk ik dat de rode draad wordt gevormd door de verrassing en wat we in de kerk 'genade' noemen. Mooier dan de Joods-Canadese zanger en dichter Leonard Cohen het zong kan ik het niet zeggen: 'There is a crack in everything, that's how the light gets in.' 

DomDenkDoor.jpg