• Genade voor de fietser

  Ik fiets graag. Het is mijn favoriete manier van verplaatsen gedurende mijn werk in de stad. Daar zijn verschillende redenen voor: 1) het is bijna altijd de snelste manier van verplaatsen in Antwerpen overdag; 2) het is goed voor de gezondheid van de stad en mijzelf; 3) je maakt op de fiets veel meer contact met je omgeving dan wanneer je in de auto zit (in de bus en tram en te voet maak je natuurlijk nog meer contact met anderen); en 4) fietsen in Antwerpen is een ervaring van pure genade.
  fiets, antwerpen, verkeersbord
  Dat laatste moet ik natuurlijk uitleggen, want Antwerpen is geenszins de meest fietsvriendelijke stad op aarde - al wordt er veel verbeterd de laatste jaren. De pure genade van het fietsen voor mij is de overvloed aan 'uitgezonderd fietsers'- bordjes in de stad. In veel straten met eenrichtingsverkeer ben je als fietser een uitzondering. Was je met de wagen, dan moest je omrijden - minimaal één straat, maximaal een halve wijk. Maar als fietser krijg je het geschenk van vrije doorgang. Telkens als ik zo'n bordje zie - en let op, er hangt een massa van die bordjes in de stad - dan overvalt mij het heerlijke gevoel van genade. 'Gij, fietser, bent de uitzondering op de regel, voel u vrij om door te gaan.' Het is de genade van een voorkeurbehandeling, zonder dat je daar veel voor moet presteren - althans voor mij is fietsen toch geen offer.

  Af en toe denk ik bij zo'n genadegevoel even aan God - die ook zo gul doorgang geeft aan iedereen die op weg is naar Hem. Bij voorkeur op de fiets, denk ik dan. Maar te voet, in de bus of met de wagen zal ook wel mogen.

 • Hij geeft je de mogelijkheid

  Gisteren de film Evan Almighty gezien - een moderne Hollywood-variant van het verhaal van Noach en de ark. Het is niet de beste film die ik ooit gezien heb en zijn voorganger Bruce Almighty vond ik sterker. evan almighty, bidden, mogelijkheid

  Maar één ding heeft me echt aan het denken gezet. Op een bepaald moment zegt Morgan Freeman tegen de vrouw van Evan een paar diepe dingen over bidden. 'Denk je dat God je moed geeft als je daarom vraagt, of dat Hij de mogelijkheid creëert om moedig te worden? Of dat Hij je gezin hechter maakt als je daarom vraagt, of dat Hij de mogelijkheid voor je schept om je gezin hechter te maken?' Hij geeft geen antwoord op die vragen, maar het is duidelijk dat de film voor de tweede optie kiest. God werkt meestal niet in onze plaats, maar maakt ruimte en geeft ons mogelijkheden om te handelen en keuzes te maken. Daarmee is niet alles gezegd over het geheim van bidden, maar mij helpt het wel om niet te simplistisch te denken dat God alles voor ons oplost en als een soort Superman de held speelt die wij mensen meestal niet zijn. Hij werkt in en door en met ons - als we er open voor raken en blijven. Mijn deel van het werken is mij al biddend te openen (moeilijk genoeg) en de ruimte en de mogelijkheden die God mij schenkt te zien en te gebruiken (ook niet gemakkelijk). En als ik dat niet doe - zoals Evan natuurlijk geen ark wil bouwen - dan gaat Hij hopelijk door met mogelijkheden geven tot ik moedig een stap zet.