• Een (on)schuldig filmpje

    Het idiote filmpje 'Innocence of muslims' verhit al enkele weken de gemoederen in de wereld - tot in Borgerhout toe. Bij het zien van de compilatie van scènes dat het You Tube-filmpje is, kon ik me voorstellen dat je als moslim er niet vrolijk van wordt, of het moet zijn van de lachwekkend slechte kwaliteit van dit anti-islam product. Het is vooral anti-reclame voor de makers van zulke films - zoals Geert Wilders ook al geen talent had om zijn afkeer van de islam in degelijke kwaliteit te verpakken. Maar blijkbaar zijn door dit wanproduct toch heel wat moslims serieus geraakt, zo zelfs dat ze de straat op gaan om hun woede te uiten.

    innocence.jpg

    In het Westen is de reactie meestal dat iedereen het recht heeft om zijn of haar mening te geven en dat het beledigen van een godsdienst geoorloofd is, behalve als men direct aanzet tot haat of mensen ernstig discrimineert. Ik vind het terecht dat men juridisch zeer terughoudend is om belediging van godsdienst strafbaar te maken, omdat de rechter zich zo min mogelijk moet mengen in discussies over de inhoud van religies. Maar vanuit moreel oogpunt is er wel een probleem.

    Stel dat ik kritiek heb op de vader van een vriend. Ik vind zijn gedrag verwerpelijk en schadelijk voor mijn vriend. Dan heb ik het recht (en misschien ook wel de plicht ten opzichte van mijn vriend) om mijn kritiek te uiten. En de vader en mijn vriend hebben het recht om zich te verdedigen. Dat lijkt me elementair in de omgang van vrije morele wezens. Maar ik heb volgens mij niet het recht om de vader publiekelijk zwart te maken of uit te schelden. Daarmee schaad ik hem in zijn waardigheid en doe ik ook mijn bedoeling om de situatie te veranderen geen goed. Dit geldt volgens mij ook voor kritiek op religies: iedereen mag kritiek hebben op een godsdienst en zijn praktijken, maar het bewust beledigen en zwartmaken is moreel verwerpelijk. De christenen die dit filmpje hebben gemaakt zijn dan ook niet innocent, maar schuldig aan juist die haat die ze moslims verwijten.