• Waarom gelovigen kunnen lachen

   

  Om te lachen vertellen mensen elkaar grappen of kijken ze naar beroepsgrappenmakers op televisie en in het theater. Maar bij geloven en kerk denken we niet direct aan lachen. Terwijl er toch echt alle reden is om als gelovig mens te lachen. Voor wie dat niet gelooft, zeven redenen op een rij:

  african-child-laughing.jpg


  1. God die alles heeft geschapen, heeft ook de lach geschapen.
  2. Wie gelooft in Gods genade, kan zichzelf relativeren en dus met zichzelf lachen. In de roman De idioot van de Russische schrijver Dostojevski stelt de hoofdpersoon, prins Mysjkin, dat het een goed ding is om belachelijk te zijn, want ‘je kunt elkaar dan zoveel gemakkelijker vergiffenis schenken, ook is het dan gemakkelijker om ootmoedig te zijn.’
  3. Christus’ opstanding uit de dood is dé reden om te lachen: niet de dood, onze zonden, het kwaad en al het andere dat ons triest en verdrietig maakt, heeft het laatste woord, maar Hij die ons leven is.
  4. ‘Verrassing is de essentie van humor en niets is verrassender dan de waarheid’, aldus Bill Watterson, de maker van de Casper & Hobbes strips. Zei Christus niet: 'Ik ben de waarheid'?
  5. Vreugde behoort tot de vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22).
  6. Natuurlijk is leven een ernstige zaak, maar er is verschil tussen de gewichtige ernst van een leven dat je helemaal alleen moet dragen en maken, of de lichte ernst van het vertrouwen dat God meedraagt en er nog een eeuwigheid van leven voor je ligt. ‘Humor is geen naïviteit, maar de nuchtere ontdekking dat de narigheid begrensd is’ (Reinier Sonneveld).
  7. Het is gezond: ‘Een blij hart bevordert genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren’, zo wist de Spreukenspreker uit de Bijbel (Spreuken 17:22).

  En overtuigd?