Blog

 • Bedankt lezers!

  Beste lezers,

  Wegens gebrek aan inspiratie en inspiratie op momenten dat ik te druk was om te schrijven, heb ik sinds juni niets meer op mijn weblog geschreven. Het is echter weer beginnen kriebelen en vanmorgen heb ik een nieuwe bijdrage geplaatst. Toen zag ik ook dat mijn blog de kaap van 10.000 bezoekers heeft overschreden. Daarom dit bericht van dank aan u, voor het lezen van de gedachten die ik graag deel met anderen.

  Met vriendelijke groet,

  Domineedenktdoor

 • Missionarissen van de Mammon

  'Jezus had het scherp gezien.' Die gedachte kwam bij me op toen iemand onlangs de kredietbeoordelaars de missionarissen van de god van het virtuele geld noemde [Wim Vermeesch op http://opinie.deredactie.be/category/wim-vermeersch/] Die kredietbeoordelaars hebben eerbiedwaardige engelse namen als Standard & Poor’s en Moody’s en huizen in de glimmende glazen kathedralen van de kapitalisme. Voor gewone mensen als ik zijn ze onzichtbaar. Ze bestaan al meer dan honderd jaar, maar ik had voor de Griekse schuldencrisis nog nooit van hen gehoord.

  standard&poor's, mammon, goden

   


  Maar nu weet ik dat het profeten zijn van dé god van onze tijd. Als ze zich openbaren dan spreken ze immers met onfeilbaar gezag. Hun ratings, in de heilige en mysterieuze taal van AAA, AA+ en BB, doen regeringsleiders en bankdirecteuren jubelen of sidderen van angst. Men hecht allerwegen geloof aan hun beloften en oordeelsaankondigingen, omdat men blijkbaar gelooft dat de wereld geleid wordt door de god van het geld en zijn wereldwijde markt.

  Ik heb niet veel verstand van economie en zal ook niet zeggen dat kredietbeoordelaars zinloos of slecht werk leveren. Het enige waar ik schrik voor heb, is de goddelijke status van het geld en bezit. De enige afgod die Jezus in het evangelie bij name noemt, is de ‘Mammon’ – de geld- of spullengod (Lukas 16:13). Deze Mammon is vandaag meer dan ooit de oppergod die onze verering vraagt. Zou het daarom geen verlossing zijn, als we de goddelijkheid van geld en bezit doorprikken? Door kritisch te zijn als de profeten van het kapitalisme spreken en door onszelf te bevragen of bezit bewust of halfbewust teveel prioriteit krijgt in ons leven. Dat zeg ik dan maar als missionaris van de ware God, wiens ratings streng, maar ook gul en genadig zijn.

   

 • Aanmoediging

  Bedankt voor de aanmoedigingen. Ik ga door.